Cs. armady 14, 160 00 Prague, Czech Republic

Měření nebezpečného radonu, aneb evolving systems consulting s.r.o. a její podíl na vývoji detekčního zařízení

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn, který se uvolňuje postupnou přeměnou uranu. A právě uran je přítomen v různých množstvích ve všech materiálech zemské kůry. Samotný radon se dále přeměňuje na další radioaktivní prvky, které se při vdechování zachycují v lidských dýchacích cestách a ozařují je.

Zdroj:

https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-se-bat-radonu-a-gama-zareni-24318.html

Společnost evolving systems consulting s r.o., ve spolupráci s dalšími partnery, zahájila projekt s názvem Polovodičový detektor pro kontinuální měření objemové aktivity radonu. Cílem je vytvoření prototypu detekčního zařízení pro rychlou detekci objemové aktivity radonu, která je založena na sendvičové integraci polovodičové detekční vrstvy, optimalizovaného vyčítacího čipu, elektronické desky pro vyhodnocení detekčního signálu a zpracovatelského SW pro přesné stanovení výsledné objemové aktivity radonu. Součástí projektu je i ověření funkčních vlastností a přesnosti v akreditované kalibrační laboratoři. Projekt byl zahájen v září 2021 a zakončení projektu je plánované na květen v roce 2023.

Projekt podpořilo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za poskytované finanční podpry od EU. Tento projekt je realizován v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v rámci IX. výzvy.